Our Address

2381 Rosecrans Ave, CA USA

 

تلفن

09126486191

 

Email

iconstruct@gmail.com

قطره گيرهای لانه زنبوری

قطره گيرهای لانه زنبوری

جهت حذف قطرات آب که از طريق فن به خارج از دستگاه پرتاب مي شوند از قطره گير استفاده مي شود. قطره گيرهای لانه زنبوری مورد استفاده مدل TEP-130 بوده و دارای مسير عبور هوای 20 mm باشد. از ديگر خواص اين نوع

قطره گيرها مقاوت حرارتی تا دمای 80 °C بدون تغيير شکل، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد بدون شکنندگی و پودر شدن، مقاومت در برابر خوردگی مي باشد. سازنده ی قطره گيرها شرکت 2H آلمان مي باشد.
قطره گيرهای پروفيلی مورد استفاده مدل TAP-160 بوده و دارای مسير عبور هوای 33 mmمي باشد. از ديگر خواص اين نوع قطره گير مقاوت حرارتی تا دمای 80 °C بدون تغيير شکل، مقاومت در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشيد بدون شکنندگی و پودر شدن، مقاومت در برابر خوردگی، ضخامت 2 mm ميباشد. سازنده ی قطره گيرها شرکت 2H آلمان مي باشد.

Please publish modules in offcanvas position.